Dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania z zakresu OCHRONY POWIETRZA I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach programu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych